O ιστότοπος «www.mypuzzleware.com» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κύμης αρ. 2, mail επικοινωνίας contact@mypuzzleware.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310762236.

Για την χρήση του παραπάνω ηλεκτρονικού καταστήματος θα εφαρμόζονται οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις:

Όροι χρήσης

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει, με ευθύνη του, να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με βάση τα τηρούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη-διαθεσιμότητας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, φωτογραφίες κ.λπ.) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν».

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αίτια που έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την αδυναμία παροχής προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία που δημιουργείται χωρίς την υπαιτιότητά της.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, φωτογραφιών, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει πάρει άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις δικές της ανάγκες.

Για την προστασία των παραπάνω, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Προσωπικά δεδομένα – Απόρρητο

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι η γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων των πελατών, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής προϊόντων, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο πελάτης δίνει τη συγκατάθεση στο ηλεκτρονικό κατάστημα να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία για μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες αποκλειστικά του MyPuzzleWare.com εφόσον εγγραφεί σαν χρήστης. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται, ή ανταλλάσσονται σε τρίτους για άλλο σκοπό.

Η επιχείρηση ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις (GDPR) δεν πρόκειται να προβεί ποτέ σε οποιαδήποτε αθέμιτη και, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των πελατών, χρήση.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν ή να διορθωθούν τα προσωπικά στοιχεία που ο ίδιος διέθεσε για την εκτέλεση της παραγγελίας του, αυτό θα γίνει αμέσως μόλις γνωστοποιήσει εγγράφως το αίτημά του στην επιχείρηση.

Σε ειδικές ωστόσο περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κ.λπ., μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία.

Πολιτική επιστροφών

Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές, παραθέτουμε παρακάτω τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα που διαφέρουν από την παραγγελία ως προς το είδος, την ποσότητα ή την ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, καθώς και τα έξοδα αποστολής της σωστής παραγγελίας στον πελάτη βαρύνουν την επιχείρηση, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από αυτήν τρόπος επιστροφής.

Β. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας του προϊόντος. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
  • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το κατάστημα είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει στην επιχείρηση.
  • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε για την αξία του προϊόντος, το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή του.
  • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Διαθεσιμότητα – Παράδοση Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα των καταλόγων έχουν σαφή ένδειξη για το αν είναι άμεσα διαθέσιμα. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να διαπιστώσει ποια προϊόντα είναι άμεσα παραδοτέα, ποια αναμένονται σε καθορισμένη ημερομηνία από τους προμηθευτές και, τέλος, ποια δεν είναι διαθέσιμα και αναμένεται ενημέρωση για την ημερομηνία παραλαβής τους.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τoυς όρους και  προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επίσης το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τις τιμές των προϊόντων και τη διαθεσιμότητα αυτών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν δασμούς και υποχρεώσεις που θα προκύψουν από πιθανό έλεγχο τελωνείου και βαρύνουν τον αγοραστή.

Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.